ΕΝΤΥΠΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Εκτυπώσεις για Ξενοδοχεία -Δωμάτια – Τουριστικά καταλύματα – Airbnb

Καλύπτουμε όλες τις έντυπες ανάγκες σας προσφέροντας άριστη ποιότητα και οικονομικές τιμές.

Φυλλάδια, έντυπα, κάρτες, μενού, καταλόγους, ενημερωτικά έντυπα, folder, φάκελο, επιστολόχαρτα κ.α.

Περιγραφή

Τυπώνουμε ότι χρειάζεται το κατάλυμα σας

 • Εσωτερικά Έντυπα Ξενοδοχείου
 • Διαφημιστικά Μπλοκ Δωματίων και Υποδοχής
 • έντυπα υποδοχής ξενοδοχείου
 • Μπλοκ Παραγγελιών Εστιατορίου
 • Μπλοκ Προμηθειών Ξενοδοχείου
 • Καρτελάκια Do not disturb
 • Ενημερωτικά Φυλλάδια Ξενοδοχείου
 • Ενημερωτικά Δωματίου
 • folders, Key Holder
 • Luggage Tags
 • Registration Card
 • Comment Card.