ΜΠΛΟΚ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Αυτογραφικά μπλοκ σε “χημικό χαρτί”/ με εκτύπωση λογοτύπου ή εικαστικό της εταιρίας σας

 • σε διάφορα εμπορικά σχήματα
 • έτοιμες μακέτες
 • 2πλότυπα / 3πλότυπα / 4πλότυπα
 • από 1 τεμάχιο
 • ψηφιακή εκτύπωση
 • αρίθμηση / εισαγωγή μεταβλητών δεδομένων
 • 1 έως 4 χρώματα εκτύπωση ανάλογα τις ανάγκες σας
 • άριστο ποιοτικά χαρτί

Σχεδιάζουμε τις μακέτες και σας δίνουμε προτάσεις για επιλογή

Περιγραφή

Τυπώνουμε σε όποιες ποσότητες θέλετε μπλοκ σε αυτογραφικό χαρτί “χημικό χαρτί”  διπλότυπα – τριπλότυπα – τετραπλότυπα

σε διάσταση που επιθυμείτε

με περφορέ στα φύλλα / σταθερό στέλεχος

Κατάλληλο για μπλοκ:

 • αποδείξεων παροχής υπηρεσιών
 • είσπραξης / πώλησης
 • τιμολόγια πώλησης
 • επίσκεψης / εργασίας
 • προσφοράς εργασίας
 • φορτωτικές
 • λαχνούς
 • παραγγελίες εστίασης / καφέ
 • ημερήσια κίνηση
 • ενοικιάσεις auto / moto