ΚΑΡΤΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ / SOCIAL

Θυμίστε στους πελάτες σας να γράψουν μια κριτική με τις προσαρμοσμένες κάρτες υπενθύμισης .

Είναι σημαντικό να θυμίσουμε στον πελάτη μας να γράψει μια κριτική, στο tripadvisor  ή στα social media.

Στην κάρτα επάνω δίνουμε όλη την πληροφόρηση για τον τρόπο και πως θα μας βρει στα δίκτυα.